thiết bị ngành may

Máy cắt vải đẩy tay

Liên hệ

Máy cắt vải cầm tay Lejiang

Liên hệ

Máy cắt vải cầm tay

Liên hệ

Máy cắt vải cầm tay ESSY 8′

Liên hệ

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Biến tần Delta VDF-8

Liên hệ

Biến tần mitsubishi FR-D720

Liên hệ

Biến tần Danfoss FC360

Liên hệ

Biến tần ABB – ACS380

Liên hệ

PLC Delta DVP-10SX

Liên hệ

PLC mitsubishi FX3G-24MR

Liên hệ

PLC OMRON

Liên hệ

PLC SCHNEIDER

Liên hệ