{Châu Âu} Sạc 24V-30A Energic PLus. Model RX-M 24-30

Giá: liên hệ

Model:   RX-M 24-30
Thông số:   24V/50A
Input:   1 pha 220/230/230/240V
Output:   24V
Tự trọng:   16kg
Xuất xứ:   Energic Plus (Ý – châu Âu)